Båtførerkurs og prøver

1. Mai 2010 ble det obligatorisk med båtførerbevis for alle født etter 1980. Båtførerprøven tar for seg de grunnleggende kunnskapene som en båtfører trenger. Dersom du har planer om å føre egen båt, låne eller leie båt, og er født etter 1980, er det lurt å melde deg på kurs i god tid før vår-rushet.

Informasjon om båtførerprøven:

• Det obligatoriske kravet til Båtførerbeviset vil gjelde båtførere født fra 1. Januar 1980
• Personer som kan dokumentere at de har tatt båtførerprøven tidligere slipper å ta prøven på nytt
• Det stilles ikke krav til å gjennomføre kurs før prøven avlegges

Alle som er født før 1980 oppfordres også til å ta prøven

• Båtførerprøven gir deg kunnskap om sjøens trafikkregler, navigering og grunnleggende sjømannskap.
Dette er kunnskap alle som ferdes på sjøen burde ha, for å sørge for at sikkerheten ivaretas.
• Kurset dekker teoridelen til Båtførerprøven, pluss en god del nyttige opplysninger og tips som du vil ha god bruk for på sjøen.
• Båtførerbevis vil bidra til en lavere forsikringspremie.

Aldersgrense for båtførerkurs er 14 år.

Info om pensum og våre kurs finnes i undermenyen til kurs og prøver.

X