Kunnskap kan redde liv

Kunnskap kan redde liv

– Båtførerprøven gir kunnskap.
Også på sjøen endrer lover og regler seg. Båtførerprøven
gir nødvendig oppdatering.

Økt kunnskap – sikrere båttur
Er du en av de mange som ikke har båtførerbeviset? Kanskje du burde ha det, eller kanskje du må ha det? Da er det på tide å ta båtførerprøven !

Er båtførerbeviset
obligatorisk for deg?
Er du født 1.1. 1980 eller senere og skal føre
fritidsbåt med lengde over 8 meter eller
som har motor med effekt mer enn 25 HK,
da må du ha båtførerbevis fra 1. mai 2010.
For å få båtførerbeviset må du bestå båtførerprøven.
Dersom du har båtførerbeviset
fra før, er dette fortsatt gyldig. Har du
bevis uten bilde, må dette byttes innen
1. mai 2010 for at det skal være gyldig.

Hvorfor er det viktig å
ha båtførerbeviset?
Det skjer altfor mange ulykker med fritidsbåter.
Et minimum av kunnskap er nødvendig
for å ferdes trygt til sjøs, både for
deg selv og for de som er med deg i båten.
Sjøfartsdirektoratet oppfordrer derfor alle
som skal føre fritidsbåt om å ta
båtførerprøven.
Det er viktig å ha kunnskap om sjømannskap,
hvordan båten håndteres og regler
som gjelder til sjøs. Ved å bestå båtførerprøven
får du bekreftelsen på at du har
denne kunnskapen — båtførerbeviset.
Dersom du har båtførerbeviset, kan du
også oppnå rabattordninger hos enkelte
forsikringsselskap ved forsikring av båten
din. Skulle du på den andre siden være
uheldig å komme i en ulykke, vil din
forsikringsutbetaling
kunne bli avkortet om
du ikke har påkrevd båtførerbevis.

Trenger du kurs?
Du er ikke pålagt å ta kurs i forkant av
båtførerprøven, men Sjøfartsdirektoratet
oppfordrer deg likevel til å delta på kurs.
Økt kunnskap kan gi deg en sikrere båttur.
Det blir arrangert kurs over hele landet av
båtforeninger, båtskoler, studieorganisasjoner,
ungdoms- og videregående
skoler, på nettet finner du mange tilbud.
Kurset blir avsluttet med en elektronisk
eller skriftlig eksamen — båtførerprøven.

Hvor tar du båtførerprøven?
Norsk Test AS har driftsansvaret for
avleggelse
av båtførerprøven
og utstedelse
av båtførerbeviset på vegne av Sjøfartsdirektoratet.
Det koster kr. 525,- for å ta
prøven elektronisk
eller skriftlig, inklusiv
utstedelse
av bevis. Norsk Test AS har
oversikt over elektroniske testsentre i
hele landet, hvor du kan ta prøven.

Er du under 16 år?
Du må være fylt 14 år før du kan ta båtførerprøven,
men vil ikke få utstedt beviset
på bestått prøve før du har fylt 16 år. For
deg som er under 16 år, gjelder fortsatt
reglene om at du kun kan føre båt med
lengde inntil 8 meter og som har maks
hastighet på 10 knop (med aktuell fører
om bord) eller som har motor med maks
effekt på 10 HK .

Sanksjoner om du ikke har
Båtførerbeviset etter
1. mai 2010
Er du født 1.1. 1980 eller senere og fører
fritidsbåt med lengde over 8 meter eller
som har motor med effekt mer enn 25 HK,
risikerer du å bli straffet dersom du ikke
har båtførerbeviset.

X