Må jeg ha båtførerbevis?

Må du ha båtførerbevis?

Er du født 1.1.1980 eller senere og skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, da må du fra 1. mai 2010 ha båtførerbevis. Sjøfartsdirektoratet har nå fastsatt forskriften som regulerer vilkårene for obligatorisk båtførerbevis.
Et stort arbeid
Etter at Regjeringen høsten 2008 besluttet å innføre obligatorisk båtførerbevis har Sjøfartsdirektoratets avdeling for Sjøvett og fritidsfartøy, i samarbeid med regelverksavdelingen, arbeidet med tilpassing av forskriften til den nye ordningen. Den nye forskriften vil bli tilgjengelig på Lovdata innen utgangen av mars 2009 og vil tre i kraft fra 1. mai 2009.
Hva innebærer dette for fritidsbåtbrukeren?
For personer født før 1.1.1980, vil ordningen ikke få noen praktisk betydning, i og med at denne gruppen er unntatt fra kravet om obligatorisk bevis. Sjøfartsdirektoratet vil likevel påpeke viktigheten av å ha kunnskap om reglene til sjøs, slik at alle som skal ferdes på vann uavhengig av kravet bør ta båtførerbevis. For personer født 1.1.1980 eller senere betyr ordningen at de snarest bør få tatt båtførerbevis for å være sikker på at de har dette i orden innen 1.mai 2010 (om drøyt ett år). Det er mulig det kan bli lang ventetid for å ta prøven når 1. mai 2010 nærmer seg.
Små endringer for de under 16 år
For fører med alder under 16 år, gjelder fortsatt reglene som gjør at barn kun kan føre båt med lengde inntil 8 meter, og som har maks hastighet på 10 knop (med aktuell fører om bord) eller har motor med maks effekt på 10 HK. Den største endringen for de under 16 år vil være at de nå må være fylt 14 år før de kan ta båtførerbevis. Tidligere har det ikke vært begrensinger på dette. En vil ikke få utstedt beviset før fylte 16 år.
Viktig info om gamle bevis
Eldre båtførerbevis vil fortsatt være gyldige. En liten gruppe personer født 1.1. 1980 eller senere kan ha fått utstedt båtførerbevis uten bilde. Disse må snarest ta kontakt med Norsk Test AS for å få byttet dette inn i et nytt bevis med bilde. Merk at dette MÅ gjøres før 1. mai 2010. Etter dette tidspunktet vil båtførerbevis UTEN bilde være ugyldig som bevis ved føring av fritidsbåt, og ny prøve må avlegges.

Hilsen
Blow Maritime
www.blowmaritime.no

X