Selv om du er født før 1. januar 1980 og ikke er pliktig til å ta båtførerprøven, kan du likevel miste retten til å føre båt. Og mister du retten, må du belage deg på å ta båtførerprøven i ettertid, før du får lov til å sette deg til rors i en fritidsbåt igjen.

I lovteksten som vil gjelde fra førstkommende lørdag, kan du ved flere lovbrudd miste retten til å føre fritidsbåt.

Les mer om de mest aktuelle punktene her.

X