HAR DU NOEN SPØRSMÅL?

Det er ikke uvanlig å ha spørsmål, vi har derfor samlet en oversikt over de vanligste spørsmål og svar. Finner du ikke det du lurer på? Ta kontakt.

Er båtførerprøven obligatorisk?

Ja. Hvis du skal føre båt over 25 hk, eller 8 meter, må du ha båtførerbevis hvis du er født 1.1.1980 eller senere. Ordningen vil trolig omfatte ca. 170.000 båtførere.

Hva lærer jeg ved å ta Båtførerprøven?

Gjennom Båtførerprøven får du en innføring i navigasjon og bruk av navigasjonsinstrumenter. Du lærer om lanterner, nødsignal og sjøens trafikkregler. Videre får du en innføring i sjømannskap, sikker bruk av båt og håndtering av nødsituasjoner.

Må jeg ha kurs?

Nei. Det er ikke obligatorisk å ha kurs for å ta båtførerprøven, men erfaring tilsier at de fleste opplever ett kurs som lærerikt og en stor hjelp både i å bestå prøven og ute på sjøen.

Hvor gammel må jeg være?

Fra 1. mai 2009 må du ha fylt 14 år før du kan avlegge Båtførerprøven. Du vil da få utstedt Båtførerbevis når du fyller 16 år.

Hvor finner jeg lovverket om Båtførerprøven og fritidsbåter?

Lovteksten ligge på Lovdata sine sider. Bruk denne linken for å komme direkte til forskriften.

Hvilke regler gjelder for å føre en fritidsbåt?

Du må ha fylt 16 år dersom du skal føre en fritidsbåt med en motorytelse over 10 hk, eller som kan oppnå større fart enn 10 knop, eller som er lengre enn 8 meter. For å føre fritidsbåt med større lengde enn 15 meter, må du ha minimum fritidskippersertifikat. Dette sertifikatet gir deg rett til å føre fritidsbåt med bruttotonnasje inntil 50 tonn.

Hvor stor båt kan jeg føre med Båtførerbeviset?

Du kan føre fritidsbåt inntil 15 meter. Hvis du er usikker på om du har lov til å føre en båt, kan du kontakte Sjøfartsdirektoratet for nærmere veiledning.

Kan jeg ta det som privatist?

Ja. Kontakt et av de godkjente testsentrene for å avtale tidspunkt for prøve.

Hvor tar jeg Båtførerprøven?

Hos oss i Blow Maritime! Vi har Norges beste instruktører og Norges beste båtførerkurs. Påmelding og oversikt over kommende kurs finner du her på hjemmesiden.

Hva er kravet til bestått test?

For å få bestått på Båtførerprøven, må du ha svart korrekt på minimum 40 av 50 spørsmål. Innenfor noen temaer er det ekstra viktig å ha riktig kunnskap for å svare korrekt.

Når får jeg beviset?

Dette kommer i posten ca. to-tre uker etter at Norsk Test AS har mottatt resultatet og bilde av deg.

Jeg har mistet Båtførerbeviset.

Dersom du mister det gamle beviset, kan du ta kontakt med Norsk Test AS for å få utstedt duplikat.

Hva koster det å avlegge Båtførerprøven?

Fra 1. januar 2020 koster den 768,- Denne summen betales til Norsk Test, som administrerer selve prøven.

Jeg trenger engelsk tekst på beviset mitt.

Teksten på baksiden av Båtførerbeviset gir en bekreftelse av kunnskap på både norsk og engelsk.

Hvordan defineres båtens lengde?

Lengde defineres som skrogets lengde (LH) etter NS-EN ISO 8666 Mindre fartøy – Hoveddata. Skroglengde er distansen mellom to vertikale linjer som skjærer gjennom den fremste og den akterste del av skroget når fartøyet er i korrekt trim på vannet, jfr. vannlinjen. Det er ikke noe i veien for at fremste eller akterste del av skroget kan befinne seg under vann.
Skrogets lengde (LH) inkluderer alle strukturelle og faste bestanddeler av fartøyet, så som tre, plastikk eller metallbauger eller akterender.
Lengden ekskluderer deler som kan demonteres uten å forårsake skade eller påvirke fartøyets strukturelle intakthet, for eksempel rigg, baugspyd, pulpitt i begge ender av fartøyet, beslag på akter- og forstevn, ror, hekkaggregater, utenbordsmotorer med monteringsbraketter, plater og lignende, dykkerplattformer, badeplattformer, fendere og plankeganger. Lengden ekskluderer ikke avtakbare deler av skroget som fungerer som hydrostatisk eller dynamisk støtte når fartøyet ligger i ro eller er underveis.

X